Miks Neste MY taastuvtoorainetest valmistatud diislikütus?

Avaldatud CO2 raporti järgi on kliima soojenemine tingitud umbes 80% ulatuses süsinikdioksiidi heitmetest, millest kolm neljandikku tekib fossiilsete kütuste kasutamisest. Liikumist aga maailmas peatada ei saa, seega vajame vähem süsinikku sisaldavaid lahendusi.

Neste MY taastuvkomponendiga diislikütus on tulevikulahendus siin ja täna.

 • Soome innovatsioon
 • Valmistatud 100% jääkidest ja jäätmetest
 • Vähendab kasvuhoonegaaside heidet lausa 90% võrreldes fossiilse diislikütusega
 • Sobib kõigile diiselmootoritele

Kvaliteedi osas kompromisse ei tehta

Neste MY kasutusomadused on sama head kui turu parimatel fossiilsetel diislikütustel

 • Kõrge tsetaaniarv
 • Suurepärane külmataluvus
 • Puhtam põlemine ja vähem tahma mootoris
 • Mootori pikem kasutusaeg

Teie jäätmed on meie tooraine

Soomes ja Baltikumis müüdav Neste MY taastuvkomponentidest valmistatud diislikütus põhineb Neste poolt välja arendatud NEXBTL-tehnoloogial.

 • Valmistatakse üksnes tööstuses tekkivatest jäätmetest ja jääkidest
 • Tooraineks sobib peaaegu ükskõik milline taimeõli või jäätmerasv
 • Tootearendus võimaldab tulevikus toorainena kasutada senisest kehvema kvaliteediga jäätmeid.

Heitmete vähendamine on oluline

Soomes ja Baltikumis tekitab maanteeliiklus umbes kuuendiku kliimamuutust kiirendavatest heitmetest ja praegused masinad liiguvad teedel veel kaua. Seepärast on meile ülimalt olulised kõik lahendused, mis vähendavad sisepõlemismootorite heitmeid.

Fossiilkütuste asendamine Neste taastuvkütustega vähendas kliima soojenemist põhjustavat heidet 2017. aastal 8,3 miljonit tonni ehk 8,3 miljardit kilogrammi. Sama efekti annaks aastaks ajaks kolme miljoni sõiduauto liiklusest eemaldamine. See on rohkem kui sõiduautosid Londonis.

Energiaallikate võrdlus

Hea viis oma sõitude süsinikjalajälje jälgimiseks on elutsükli jooksul tekitatud heitmete arvutamine. Selles mudelis arvatakse auto kasutamisest tekkinud süsinikdioksiidi heitmete hulka ka kütuse või energia tootmisest tekkiv kasvuhoonegaaside heide. Nii saadakse tõepärasem pilt läbitud teekonna koormusest keskkonnale.

Fossiilne kütus

Toornafta pumbatakse, lastitakse tankerisse ja tuuakse üle mere Neste rafineerimistehastesse Porvoos ja Naantalis. Seal valmistatakse naftast kütust. Vahemaad on pikad, kuid protsess vägagi tõhus. Toornafta vedamine ja rafineerimine lisab kütuseliitrile 18 grammi süsinikdioksiidi heitmeid iga sõidetud kilomeetri kohta. Kui moodsa sisepõlemismootori süsinikdioksiidi heitmeteks kilomeetri kohta mõõdetakse 97 grammi, teeb see kokku 115 grammi kilomeetri kohta.

Elektrimootor

Eestis toodetakse ligikaudu 85% kogu toodetud elektrist põlevkivi kütusena kasutavates soojuselektrijaamades. Eesti põlevkivikeskne elektritootmise portfell on võrdlemisi suure keskkonnamõjuga. 2012. aastal paisati Narva ja Eesti Elektrijaamadest kokku õhku 23,1 tuhat tonni vääveldioksiidi, 11 miljonit tonni süsinikdioksiidi ja 9,9 tuhat tonni lämmastikoksiide. Eestis domineerivateks elektri tootmises kasutatavateks taastuvateks energiaallikateks on puit ja tuuleenergia.

Soomes saadakse elektrit taastuvatest energiaallikatest (näiteks vesi ja tuul) ning mittetaastuvatest (peamiselt kivisüsi). Kui peetakse silmas Soomes toodetava elektri keskmist süsinikdioksiidi heidet, siis on elektriauto heide 29 grammi süsinikdioksiidi sõidukilomeetri kohta.

100% taastuv toorainest valmistatud kütus

Taastuvate toorainete süsinikdioksiid on pärit juba atmosfääris olevast süsinikdioksiidist. Sel põhjusel ei lisa kütuse kasutamine atmosfääri süsinikdioksiidi. Sajaprotsendiliselt taastuvad jäätmed ja jäägid kogutakse eri allikatest töötlemiseks rafineerimistehasesse. Kogumis- ja rafineerimisprotsess lisab sõidukilomeetriga tekkivatesse heitmetesse vähemalt 12 grammi süsinikdioksiidi. Sellepärast tuleb moodsa sisepõlemismootori koguheitmeteks üksnes tootmisel tekkiv 12 grammi süsinikdioksiidi.

Lõpptulemus

Kui võetakse arvesse kütuse kogu elutsükli mõju, vähendab jääkidest ja jäätmetest valmistatud taastuv kütus kasvuhoonegaaside heidet lausa 90%. See tähendab, et sajaprotsendiliselt taastuvast toorainest toodetud kütusega sõitmine võib olla keskkonnale kasulikum kui näiteks elektriautoga sõitmine.

Eesmärgid on saavutamiseks

Eestis kehtib liiklusheite vähendamiseks tarnimiskohustuse seadus, mis tähendab, et kütusemüüjaid peavad igal aastal müüma teatud protsendi ka biokütust. Nõutav hulk on 10% aastal 2020. Nii kindlustatakse, et liiklusheide väheneb järk-järgult Eestis kliimaeesmärkides nõutud tasemele.

Diislikütus, mis muudab maailma.

Neste MY on taastuvkomponentidest diislikütus, mis on toodetud 100% jääkidest ja jäätmetest. Võrreldes fossiilse diislikütusega vähendab Neste MY kütuse elutsükli jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside heitmeid lausa 90% vähem. Ja mis kõige tähtsam – Sa võid seda kasutada juba täna, siin ja praegu.

Loe lisaks

Soome edulugu

Neste on maailma suurim taastuvkütuste tootja. Neste taastuvkomponentidest diislikütus paneb diiselmootorid keskkonnasõbralikult tööle nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Aasias.

Loe lisaks

Neste MY kliendid

Neste MY taastuvkomponentidest diislikütus on kohe kättesaadav lahendus, mis vähendab kasvuhoonegaaside heitmeid lausa 90% võrreldes fossiilse diislikütusega ja sobib kõigile tänapäevastele diiselmootoritele. See on teerajajate valik.

Loe lisaks

Neste MY tanklad

Eestis müüdav Neste MY on toodetud 100% jääkidest ja jäätmetest. Eestis saad seda osta Neste Kadaka tanklast ja Soomes juba 49 tanklast. Lisaks ka Lätist ja Leedust.

Loe lisaks